ارائه دستگاه‌های حکاکی  قابل حمل (پرتابل)

ارائه دستگاه‌های علامت‌گذاری( حکاکی)   قابل حمل

 

دستگاه علامت‌گذاری پرتابل قابل حمل

اگر اپراتورهای شما، کاربران راه حل های علامت گذاری دائمی، با تجهیزات داخل یا خارج از ساختار شما حرکت کنند، استفاده صنعتی شما «متحرک یا قابل حمل» محسوب می‌شود.

این استفاده عمدتاً برای علامت‌گذاری ریز کوبه ای قطعات متوسط ​​یا بزرگ است که گاهی اوقات دسترسی به آنها دشوار است و بنابراین نیاز به قابلیت حمل دارد.

ماشین‌های علامت‌گذاری نقطه‌ای قابل حمل آسان ما را در سری Connect.series، Multi4 Portable، Multi 4 Mini و Ready by Flymarker که برای استفاده‌ی “قابل حمل بودن” اختصاص داده شده‌اند، می‌توانید ببینید.

تکنولوژی تکنومارک

دستگاه‌های حکاکی سوزنی قابل حمل

دستگاه میکرو کوبه ای قابل حمل

دستگاه میکرو کوبه ای قابل حمل بی سیم*، انرژی خودکفا و متصل به شبکه

Multi4 قابل حمل

علامتگذاری نقطه ای الکترومغناطیسی برای قطعات بزرگ و حجیم

دستگاه علامت‌گذاری نقطه الکترومغناطیسی همه کاره‌ی قابل حمل