دستگاه حکاکی سوزنی


از دستگاه حکاکی سوزنی می‌توان برای ایجاد تصاویر با نقش‌های برجسته و دیگر آثار هنری محدب روی  فلزات نرم مانند مس کرد.

نمونه دستگاه‌های حکاکی سوزنی

سایر نمونه کارها

انواع دستگاه حکاکی سوزنی

مشخصات فنی فلکس مارک

دستگاه حکاکی سوزنی