حکاکی با دستگاه‌ لیزری UV

نمونه  کارهای حکاکی توسط دستگاه‌ حکاکی لیزری UV