دستگاه‌های حکاکی الکتروشیمیایی

نمونه  کارهای حکاکی توسط دستگاه‌ حکاکی الکتروشیمیایی