شابلون و کلیشه

چاپ شابلونی- سیلک اسکرین

2022-10-09T08:26:19+00:00فناوری حکاکی دسته بندی ها|برچسب ها: |

سيلک اسکرين نوعی از چاپ شابلونی است که در آن مرکب يا رنگ چاپ از منافذ باز يک توری، که بر قاب يا چهارچوبی نصب شده، عبور می کند و در سمت ديگر بر سطح چاپ شونده می نشيند.

انواع چاپ با شابلون-استنسيل

2022-10-09T08:27:51+00:00فناوری حکاکی دسته بندی ها|برچسب ها: |

در اين روش، شابلون به گونه ای ساخته می‌شود که قسمت های چاپ شوندهٔ آن، باز و قسمت های غيرچاپ شونده، مسدود هستند. به عبارت ديگر، قسمت‌های باز شابلون، مرکب را از خود عبور می‌دهند و قسمت‌های بسته، مانع عبور مرکب می‌شوند.

برگشت به بالا